Fonologinen prosessointi


Fonologinen prosessointi on osa kielellisiä toimintoja. Hyvin sujuva fonologinen prosessointi eli kyky hahmottaa ja työskennellä äänteiden kanssa on yksi lukemis- ja kirjoittamiskykyä ennustavista tekijöistä. Vaikeudet fonologisessa prosessoinnissa taas ennustavat myöhempiä lukemisvaikeuksia. Fonologinen prosessointi voidaan jaotella monella tavalla. Yksi tapa on jakaa se kolmeen itsenäiseen osatekijään, joita ovat fonologinen tietoisuus, nopea nimeäminen ja lyhytkestoinen fonologisen materiaalin mielessä pitäminen (kuulomuisti).


Fonologinen tietoisuus

 • Mitä tarkoittaa
   • Tietoisuus siitä, mistä tavuista tai äänteistä puhutun ja mistä kirjaimista kirjoitetun kielen sanat muodostuvat.
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Vaikea hahmottaa sanojen rakenteita eli tavuttaa tai tunnistaa sanan äänteitä. Lapsen on tällöin vaikea erotella, nimetä, poistaa tai muuttaa sanan äänteitä.
 • Miten tukea arjessa
   • Lorut ja riimittely.
   • Sanaleikit, esimerkiksi kontinkieli.

 

Nopea nimeäminen

 • Mitä tarkoittaa
   • Kyky palauttaa sujuvasti peräkkäisiä nimikkeitä mieleen eli kyky nimetä näkemäänsä nopeasti ja tarkasti.
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Nähtyjen asioiden nimeäminen on hidasta ja virhealtista.
   • Sanastotason ongelmien vuoksi voi esiintyä sanan hakemista tai nimeäminen voi olla mahdotonta.
 • Miten tukea arjessa
   • Arjen kohteiden nimeäminen, esimerkiksi sukan raitojen värien, päiväkotikavereiden nimien, vastaantulevien autojen merkkien.

 

Kuulomuisti

  • Mitä tarkoittaa
    • Kuullun materiaalin hetkellinen mielessä pitäminen.
  • Miten vaikeus ilmenee
    • Jos kuulomuistin kapasiteetti on niukka, on lapsen vaikea pitää montaa kuultua asiaa yhtaikaa mielessä. Harvemmin ongelma johtuu siitä, että lapsi ei kykene pitämään kuultua tietoa riittävän pitkään mielessään.
    • Lapsen on vaikea seurata pitkiä sanallisia ohjeita. Kuullut asiat tipahtavat mielestä tai lapsi on häiriöherkkä. 
    • Pitkien virkkeiden ymmärtäminen luettaessa on vaikeaa.
    • Jos jokin asia on työlästä, kuormittaa se muistia enemmän, esimerkiksi kielelliset vaikeudet hankaloittavat kielellisen lyhytkestoisen muistin tehtävissä suoriutumista.
  • Miten tukea arjessa
    • Lyhyet ohjeet ja yksinkertainen kieli.
    • Toistaminen.
    • Visuaalinen tuki, esimerkiksi kuvat tai kirjoittaminen.
    • Ympäristön rauhoittaminen sekä lapsen huomion ja katsekontaktin saaminen.