HelSLI-kognitiivinen

 
Osa DLD:n taustalla vaikuttavista perimään liittyvistä tekijöistä on yhteydessä muihinkin kuin kielellisiin toimintoihin, esimerkiksi näönvaraisen päättelyn tasoon. Tämän perusteella ajatellaan olevan mahdollista, että laajemmat – muutkin kuin kielellisen – tiedonkäsittelyn ongelmat voivat vaikuttaa DLD:hin. Tällaisia vaikeuksia voisivat olla esimerkiksi yleisesti hidastunut tiedonkäsittelyn nopeus, heikentynyt lyhytkestoinen tai työmuistaminen sekä ongelmat tahattomassa (proseduraalisessa) oppimisessa.

HelSLI-kognitiivisessa tutkitaan näitä DLD:n ei-kielellisiä tiedonkäsittelyn piirteitä, kehitetään tietokoneistettuja arviointimenetelmiä sekä toteutetaan kuntoutuskokeiluita.

Osallistujat:

  • HYKS Foniatrian yksikkö
  • Professori Heikki Lyytinen ja Ekapeli-tiimi, Jyväskylän yliopisto
  • Associate Professor Elisabet Service, Department of Linguistics and Languages, McMaster University, Kanada
  • Dr. Emmanuel Pothos, Department of Psychology, City University London, UK
  • Dr. Todd Bayley, Cardiff University, UK
  • Professor Dorothy Bishop, Department of Experimental Psychology, University of Oxford, UK
  • Pekka Lahti-Nuuttila, FM, tohtorikoulutettava, Foniatrian yksikkö, HYKS