Maksansiirtopotilaan arviointi

Mahdollisen maksansiirtopotilaan arviointi aloitetaan omassa keskussairaalassa selvittämällä, onko siirto aiheellinen tai potilaalle tarpeen. Samalla arvioidaan alustavasti mahdollisia siirron esteitä. Koska siirtoleikkaus on jo itsessään iso ja vaativa toimenpide, on potilaan muiden sisäelinten toiminta varmistettava mm. sydän- ja keuhkotutkimuksin. Lisäksi voidaan selvittää mahalaukun, paksusuolen ja sappiteiden tilaa tähystystutkimuksin ja virustilannetta sekä pyytää myös päihdelääkärin arviointi potilaan soveltuvuudesta. Mikäli potilas katsotaan sopivaksi maksansiirtoehdokkaaksi, hänet lähetetään Hyksiin lisäselvityksiin.
 
Koska elinsiirron jälkeen potilaille aloitetaan voimakas hylkimistä estävä lääkitys, ei elimistössä saa olla minkäänlaista syöpää tai syövän alkua ennen siirtoa (poikkeuksena maksasolusyöpä, joka voi olla siirron aihekin). Siksi elimistön tilaa selvitetään Hyksin elinsiirtoyksikössä lisätutkimuksin mm. vartalon tietokonetomografialla, magneettitutkimuksella ja sappiteiden kuvantamisella. Kaikki mahdolliset tuleh-dukset on hoidettava ennen elinsiirtoa.

Elinsiirtoyksikössä käydään läpi kaikki potilaan tutkimukset, arvioidaan siirron tarve, mahdolliset vasta-aiheet ja tehdään muut esivalmistelut. Lisäksi kartoitetaan potilaan psykososiaalinen tilanne. Anestesialääkäri arvioi, kestääkö potilas leikkauksen. Elinsiirtokirurgi käy läpi siirtoleikkauksen yksityiskohtineen ja jatkohoitoineen yhdessä potilaan ja hänen lähiomaisensa kanssa. Elinsiirtokoordinaattori kertoo potilaalle mitä siirtolistalla oleminen edellyttää.

Kun kaikki tutkimukset on tehty, pidetään potilasta koskeva maksakokous, jossa päätetään siirtolistalle asettamisesta tai maksansiirron epäämisestä. Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikössä arvioidaan vuosittain yli 100 potilasta, ja siirtoa odottamaan hyväksytään heistä noin puolet. Osa potilaista päätyy siirtolistalle nopeastikin, osa käy läpi tutkimuksia usean kuukauden ajan riippuen taudin vaikeusasteesta ja taudin luonteesta.

Odotusaika maksansiirtoon vaihtelee potilaan siirtotarpeen mukaan. Osa tarvitsee siirron mahdollisimman pian, osa voi odottaa jopa useamman kuukauden ajan. Keskimäärin odotusaika on noin 2–3 kuukautta. Maksansiirtoa odottavien kuolleisuus on hyvin pieni. Kuitenkin mikä tahansa perustaudin komplikaatio voi johtaa menehtymiseen ennen sopivan siirrännäisen löytymistä.