Hylkimisen estolääkitys

Maksansiirtopotilaat joutuvat muiden elinsiirtopotilaiden tavoin syömään hylkimisen estolääkkeitä koko loppuelämänsä ajan.

Alkuvaiheessa lääkkeiden annokset on pidettävä suurina, mutta lääkemäärää pyritään vähentämään jo ensimmäisen vuoden aikana. Lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä annosriippuvaisia ja häviävät, kun lääkitystä voidaan ajan myötä vähentää.

Riski äkilliseen hylkimisreaktioon on kuitenkin aina olemassa, ja toisinaan lääkeannoksen vähentäminen aiheuttaa hylkimisen ilmaantumisen. Tällöin joudutaan yleensä palaamaan entiseen annosteluun. Eri lääkkeiden haittavaikutuksista löytyy yksityiskohtaisemmin tietoa maksapotilaan oppaasta.