Sydänsiirrot

​Sydänsiirto on vaikean, henkeä uhkaavan sydämen vajaatoiminnan viimeinen hoitovaihtoehto muiden hoitomuotojen käydessä riittämättömiksi. Useimmiten sydänsiirto tehdään sydänlihasta ohentavan sairauden tai sepelvaltimotaudin aiheuttaman peruuttamattoman sydänlihasvaurion vuoksi. Sydänsiirron aiheet ovat säilyneet jokseenkin muuttumattomina siirtotoiminnan alkuajoista lähtien.

Sydänsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty Suomessa Hyksiin, missä ne aloitettiin vuonna 1985. Tähän mennessä (9/2012) on tehty yhteensä 441 sydänsiirtoa aikuispotilaille. Viime vuosina Hyksissä on tehty keskimäärin 16-20 sydänsiirtoa vuosittain, mutta tarve olisi n. 25-30 sydänsiirrolle. Lapsipotilaiden sydänsiirrot tehdään Lastenklinikalla.

Sydänsairauksien parempi ennaltaehkäisy, kehittyneet lääke- ja laitehoidot sekä sydänkirurgia ovat siirtäneet vaikean vajaatoiminnan ilmenemistä entistä vanhempiin ikäluokkiin. Sepelvaltimotaudin osuus vaikean sydämen vajaatoiminnan syynä onkin vähentynyt, ja nykyään yleisimpiä sydänsiirtojen aiheita Euroopassa ovat sydänlihassairaudet.

Sydänsiirtopotilaan arviointi

Sydänsiirtopotilaan ennusteen kannalta on tärkeintä, että siirtoarvio ja sydänsiirto on tehty riittävän ajoissa. Vaikka potilaita pystytään hoitamaan konservatiivisesti entistä kauemmin, pitkä lääkehoitojakso ennen sydänsiirtoa vaikuttaa siirron onnistumisen lähtökohtiin, potilaan lyhyen ja pitkän aikavälin toipumiseen sekä pitkäaikaistuloksiin. Sopivan siirtoajankohdan arvioiminen onkin vaikea tehtävä: optimaalisena ajankohtana pidetään ajanjaksoa, jolloin sydämen toiminta on peruuttamattomasti ja vaikea-asteisesti heikentynyt, mutta sydämen alentuneesta toimintakyvystä  ei ole vielä aiheutunut pysyviä munuaisten, maksan ja keuhkojen toimintahäiriöitä.

Vajaatoiminnan ennusteeseen ja siirtoajankohdan arvioimiseen vaikuttavat useat tekijät kuten sydänsairauden laatu, matalasta minuuttitilavuudesta aiheutuneet elinvauriot, rytmihäiriöherkkyys, potilaan muut mahdolliset sairaudet sekä lääkehoidon onnistuminen. Riittävän varhainen siirtoselvitysten tekeminen antaa aikaa potilaskohtaisille järjestelyille ja siirron optimaaliselle ajoittamiselle.

Sydänsiirron esteet

Sydänsiirtojen vasta-aiheita ovat alkoholi- tai huumeriippuvuus, tupakointi, lääkkeiden väärinkäyttö, kyvyttömyys huolehtia itsestään, epävakaa psyykkinen sairaus ja huono hoitomyöntyvyys. Muita vasta-aiheita ovat korkea ikä (65-70 vuotta), hiljattain sairastettu syöpä, vaikeat infektiot, peruuttamaton munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja keuhkoverenkierron vastus.

Sydänsiirtojen tulokset

Hyksin sydänsiirtotoiminta nykyään hyvin vakiintunutta ja tulokset ovat kansainvälisestikin erinomaiset. Noin 90 % potilaista on elossa vuoden kuluttua siirrosta ja 85 % viiden vuoden kuluttua.

Elämänlaatu sydänsiirron jälkeen on kohtalaisen hyvää ja samalla tasolla kuin keskivertoväestön. Hyljintälääkkeisiin liittyvät sivuvaikutukset voivat kuitenkin heikentää elämänlaatua.

Apupumppuhoito siltana sydänsiirtoon

Viime vuosien aikana sydänsiirtojen määrää on vähentänyt pula elinluovuttajista. Odottaessaan sopivaa siirrännäistä 25-40 % potilaista on saanut sydämen vajaatoiminnan hoitoon mekaanista tukea. Osalle näistä potilaista verenkierron mekaaninen tuki eli ns. apupumppuhoito on ollut välttämätön akuutin, henkeä uhkaavan verenkierron vajauksen vuoksi. Osalle potilaista apupumppu on jouduttu asentamaan pysyvien elinkomplikaatioiden välttämiseksi ennen sopivan siirteen löytymistä.