Audiologia

Audiologia on lääketieteen ala, joka tutkii kuulon ja tasapainoaistin fysiologiaa, sairauksia ja niiden kuntoutusta. Audiologit ovat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreitä tai foniatreja, jotka ovat erikoistuneet tai suorittaneet jatkokoulutuksen audiologian alalta.

Audiologien rinnalla kuulokeskuksissa työskentelee audionomeja. He ovat terveyden- tai sosiaalialan ammattihenkilöitä, jotka ovat hankkineet tehtävään lisäkoulutuksen. Audionomit suorittavat kuulo- ja tasapainoaistin tutkimuksia sekä vastaavat pitkälti käytännön kuntoutustoiminnasta kuten kuulokojeiden sovittamisesta.

Suurimpia potilasryhmiä ovat vanhukset, joilla on iän aiheuttama kuulon heikkenemä sekä potilaat, joilla on jokin sisäkorvan sairaus. Kuurona tai vaikeasti kuulovammaisena syntyneiden lasten tai kuuroutuneiden aikuisten sisäkorvaistutteet edellyttävät yhä enemmän kuulokeskuksen henkilökunnan työpanosta.

Audiologia HUS:ssa

Audiologisia palveluita annetaan Hyksin Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan lisäksi Hyvinkään, Lohjan ja Raaseporin sairaaloissa. Suuri osa rutiiniluonteisista kojesovituksista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.