Apuvälineet

Apuvälinekeskus vastaa erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluista.

Apuvälinekeskuksen tehtäviä:

  • tuottaa HUS alueen ja sen jäsenkuntien tarvitsemat vaativan erityistason apuvälinepalvelut.
  • hoitaa keskitetysti kaikki HUS-alueen apuvälinehankinnat, vaativat huolto- ja korjauspalvelut, apuvälineisiin liittyvät logistiset ratkaisut ja sopimuksen mukaan muut keskittämisestä hyötyvät tukipalvelumuodot.
  • vastaa HUS-alueen apuvälinepalveluihin liittyvän osaamisen kehittämisestä ja osaamisverkoston muodostamisesta, yhteisten saatavuusperusteiden laatimisesta ja ylläpidosta yhdessä jäsenkuntien kanssa sekä seuraamaan niiden toteutumista.

Lisäksi Apuvälinekeskus vastaa mm. yhteiseen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tietojärjestelmään siirtymisestä.

Vaativan erityistason asiakasryhmien apuvälinepalvelut tuotetaan Apuvälinekeskuksessa. ​
 
Apuvälineiden luovutusperusteet löytyvät olla olevasta pdf-tiedostosta!
 

 Linkkejä