Opetus ja tutkimus

HYKS Allergiaklinikka on osa opetus- ja tutkimussairaalaa. Iho- ja allergiaairaalassa annetaan keuhkosairauksien, lastentautien ja ihotautien alan opetusta lääketieteen kandidaateille sekä erikoistuville lääkäreille. Vuosittain järjestettävä Allergiakoulu on usean päivän mittainen, syventävä opintojakso erikoistuville ja perusterveydenhuollon lääkäreille. Sairaala tekee yhteistyötä terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa ja tarjoaa käytännön harjoittelujaksoja näiden alojen opiskelijoille.  

Tutkimustoiminta


Allergian ja astman ehkäisy sekä varhainen toteaminen ja hoito on keskeinen tutkimustyön kohde Allergiaklinikalla. Allergisen nuhan hoitoon etsitään uusia keinoja tutkimushankkeiden myötä. Astman tulehdusmekanismien selvittäminen ja pikkulasten keuhkofunktiomittausten kehittäminen ovat tuottaneet jo välineitä kliiniseen käyttöön. Erityisenä tämänhetkisenä tutkimuskohteena ovat mm. ruoka-aineallergiat. Sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen arvioinnissa Iho- ja allergiasairaala on ollut edelläkävijä. Muita tutkimuksen kohteita ovat vauvan ravinnon ja äidinmaidon osuus allergioiden synnyssä ja ehkäisyssä, astman hyvä hoito sekä uudet allergiatutkimukset.