Erityisosaaminen

Allergologista erityisosaamista ovat sairauksien allergisen syyn selvittäminen, astman varhaisdiagnostiikka ja pikkulasten keuhkofunktiotutkimukset. Sairaalassa on Pohjoismaiden ainoa vauvojen keuhkojen toimintaa mittaava kokokehopletysmografi. Ruoka-aine- ja lääkeyliherkkyydet, allergian siedätyshoito, allergeeneilla tehtävät altistuskokeet, vaikeiden allergisten reaktioiden syyn selvittely, vaikean astman hoito, allergeenivalmisteiden laadunvalvonta, allergeenien määritykset ympäristönäytteistä ja ulkoilman siitepölyseuranta ovat myös HYKS Allergiaklinikan erityistaitoja.
 

Keuhkosairauksien allergologinen toiminta


Erikoisosaamista vaativat astmatutkimukset, erotusdiagnostiset selvitykset hengenahdistuksen osalta, työhön liittyvä astmaoireisto, työkykyarviot sekä vaikean astman hoito ovat keuhkosairauksien allergologista työtä. Päiväosastolla hoidetaan myös pitkittyneitä tai vaikeampia astman pahenemisvaiheita sekä muita obstruktiivisia keuhkosairauksia.
 

Lääkealtistukset

 

Lääkeallergian tavallisimpia aiheuttajia ovat antibiootit ja särkylääkkeet. Molempia käytetään usein infektioiden aikana. Lääkeallergian monet ilmenemismuodot, kuten ihottuma, paikalliset turvotuskohtaukset tai hengenahdistuskin, voivat johtua paitsi lääkeallergiasta myös pelkästään infektiosta tai joissakin tapauksissa niiden yhdistelmästä. Vaikka lääkeallergioiden tutkimisessa käytetään joskus apuna verikokeita tai ihotestejä, millään laboratoriotestillä ei ole mahdollista täydellä varmuudella sulkea pois lääkeallergiaa. Ainoa luotettava tapa selvittää, ovatko lääkkeen käytön aikana ilmaantuneet allergiseksi sopivat oireet johtuneet kyseisestä lääkkeestä, on tehdä lääkealtistus niin, ettei samalla hetkellä ole mitään infektiota. Lääkeainealtistuksia tehdään Allergiaklinikan päiväosastoilla valvotusti.
 

Siedätyshoito

 

Siedätyshoitoa voidaan antaa IgE-välitteiseen allergiseen nuhaan ja silmien sidekalvotulehdukseen, astmaan, ampiais- ja mehiläisallergiaan sekä ruoka-allergiaan. Siedätyshoidolla pyritään lisäämään elimistön sietokykyä allergeenille ja siten vähentämään allergisia oireita. Siitepölyallergia (koivu- tai heinäallergia) on tavallisin siedätyksen aihe. Siedätys toteutetaan allergeenista riippuen ihonalaisina pistoksina tai kielenalustableteilla. Siedätyshoidon kesto on yleensä 3 vuotta. Ruokasiedätyksistä eniten on tutkittu maitosiedätystä, joka toteutetaan maidolla. 
 

Lasten keuhkojen toimintakokeet

 

Allergiaklinikan lastenyksikössä voidaan tutkia myös vauvojen hengitysoireita keuhkojen toimintaa mittaavalla kokokehopletysmografilla. Tutkimus tehdään polikliinisesti ja valvotusti. Tutkimusta voidaan tarvita, jos imeväisikäisellä lapsella epäillään astmaa.
 

Lasten ruoka-allergiatutkimukset

 

Lasten ruoka-allergiatutkimuksia tehdään lastenyksikössä. Alustavien tavanomaisten allergiatutkimusten jälkeen (esim. ihopistokokeet) voidaan antaa valvotusti pieniä määriä allergiaoireiden syyksi epäiltyä ruoka-ainetta vointia ja mahdollisia oireita seuraten. Ruoka-ainealtistuskokeiden aikana lasta seurataan päiväosastolla aamusta iltapäivään. Ruoka-allergiatutkimusten yhteydessä on aina varauduttu myös mahdollisten allergiaoireiden hoitoon.
 

Ruoka-ainesiedätykset

 

Vaikeassa ruoka-allergiassa voidaan joskus käyttää siedätyshoitoa, jos allergian aiheuttajaa on vaikea välttää tai allergiaoireet ovat vaikeat. Ennen siedätyksen aloittamista allergia varmistetaan testein. Ruoka-ainesiedätys aloitetaan valvotusti ja suunnitellusti. Maitoallergian lisäksi ruoka-ainesiedätystä on tutkittu vehnä-, pähkinä- ja kananmuna-allergian hoidossa.
 

Allergiaklinikan korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkäri ja silmälääkäri

 

Allergiaklinikalla tutkitaan ja hoidetaan aikuisten ja lasten korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä silmätauteja niiltä osin, kun ne liittyvät allergisiin ongelmiin. Pitkittyneet ja vaikeat nuha- ja poskiontelo-oireet sekä toistuvat ja hankalahoitoiset silmien allergiaoireet ovat tyypillisiä tutkimuksiin tulevien vaivoja. Erityisosaamista vaativat mm. nenän tai silmien allergeenialtistukset, jossa pieni määrä allergeeniuutetta tiputetaan nenään tai silmän sidekalvolle valvotusti ja seurataan mahdollisen allergisen reaktion (nenän kutina, tukkoisuus ja vuotaminen; silmän kutina, kirvely ja punoitus) kehittymistä ja vaikeusastetta. Allergiatestauksen yhteydessä on aina varauduttu myös allergiaoireiden hoitoon.
 

Yhteistyö Allergiaklinikan ulkopuolisten yksiköiden kanssa


Meilahden keuhkoyksikkö

Erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen hoito esim. vaikeassa astman pahenemisvaiheessa on mahdollista Meilahden kolmiosairaalassa, jonka kanssa Allergiaklinikka tekee yhteistyötä. Röntgenkuvaukset, keuhkoputkentähystykset ja ympärivuorokautinen hoito toteutetaan Meilahdessa tarpeen mukaan. 
 
Lastenklinikka

Erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen hoito esim. vaikeassa astman pahenemisvaiheessa hengitystieinfektion yhteydessä on mahdollista Lastenklinikalla, jonka kanssa Allergiaklinikka tekee yhteistyötä. Myös röntgenkuvaukset sekä keuhkoputkentähystykset toteutetaan Lastenklinikalla tarpeen mukaan.
 

Asiantuntijat 


Allergiaklinikalla työskentelee osana moniammatillista hoitoyhteisöä myös fysioterapeutteja, jalkojenhoitaja, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä ravitsemusterapeutti.
 
Fysioterapia kuntouttaa astmapotilaita, tekee hengityksen toimintahäiriöiden tutkimuksia ja hoitaa säärihaavan aiheuttamaa kipua ja turvotusta. Fysioterapeutti avustaa, ohjaa ja neuvoo liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Hän valitsee tarkoituksenmukaiset liikkumisen apuvälineet, laatii ja ohjaa yksilöllisen harjoitusohjelman ja järjestää tarvittaessa jatkofysioterapian.
Jalkojenhoitaja toteuttaa lääkärin määräämät jalkoihin kohdistuvat hoitotoimenpiteet.
 
Kuntoutushoitaja ohjaa astmapotilaita ja neuvoo kuntoutukseen ja sopeutumisvalmennukseen liittyvissä asioissa (astma, keuhkoahtauma, uniapnea). Hän antaa myös apuvälineohjausta ja tekee koti- ja työpaikkakäyntejä sisäilmaongelmiin liittyen.
 
Ravitsemusterapeutti on apuna lasten ja aikuisten allergiaruokavalioiden koostamisessa ja antaa ravitsemusneuvontaa.
 
Sosiaalihoitaja arvioi potilaan ajankohtaisen elämäntilanteen ja muun sosiaalisen tilanteen. Tämän perusteella sosiaalihoitaja arvioi ohjauksen ja tuen tarpeen sosiaaliturvan, sosiaalipalveluiden tai kuntoutuksen osalta. Taloudelliseen toimeentuloon, sairausvakuutukseen ja työelämään liittyvät kysymykset ovat keskeisiä sosiaalityössä. Potilaan oikeuksien edistäminen, ohjaaminen ja neuvominen sekä kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen sekä psykososiaalinen työ kuuluvat sosiaalityöhön sairaalassa.
 
Valokuvaaja tallentaa ihomuutokset. Kuvia käytetään potilaan hoidon lisäksi opetukseen ja tutkimukseen. Kuvapankki palvelee koko maata.