Akuuttilääketiede

akuuttilaaketiede.jpg
Akuuttilääketieteen ydinaluetta on päivystyspotilaiden modernin diagnostiikan monipuolinen hallitseminen perinteisten erikoisalarajojen yli, potilaan alkuvaiheen hoito ja päivystyspoliklinikalla tehtävät toimenpiteet. 
 
Akuuttilääketiede on Suomen 50. ja uusin erikoisala, jonka erikoislääkärikoulutusta on järjestetty vuodesta 2013 alkaen.