Akuuttilääketiede

akuuttilaaketiede.jpgAkuuttilääketiede vastaa kaikenikäisten potilaiden vammojen ja akuuttien sairauksien kiireellisestä hoidosta.
 
Akuuttilääketiede on Suomen uusin erikoisala, jonka koulutuspaikkana Hyksissä toimii Jorvin sairaala Espoossa. Koulutus käynnistettiin maaliskuussa 2013. 
 
Akuuttilääketieteen periaatteisiin kuuluu päivystyspotilaiden diagnostiikan monipuolinen osaaminen, alkuvaiheen hoito ja muiden erikoisalojen osaamista vaativien potilaiden tunnistaminen. Akutologia luo uudenlaista joustavuutta toimintaan. Tulevaisuuden päivystys onkin tarkoitus hoitaa pääasiassa akuuttilääkärien voimin. 
 
Jorvin päivystys uudistui akuuttilääketiedettä hyödyntäen
 
Jorvissa otettiin käyttöön uudenlainen päivystyksen toimintamalli marraskuussa 2013, minkä ansiosta toiminta on tehostunut, vaikka samanaikaisesti Jorvin päivystyksen käyntimäärät ovat kasvaneet. 
 
Akuuttilääketieteen päivystysmallissa lääkäri- ja sairaanhoitajaresurssit on jaettu uudella tavalla potilaslähtöisesti yhdenmukaisen ja tasalaatuisen hoidon takaamiseksi.  
 
Uudistuneen päivystysmallin tavoitteena on ollut sujuvoittaa potilasvirtoja, vähentää yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päällekkäistä työtä sekä parantaa hoidon laatua ja potilaiden saaman hoidon tasa-arvoisuutta.