Töölön sairaalan poliklinikat

Töölön sairaalan päivystyspiste tunnetaan nimellä Tapaturma-asema.

Sairaalan erikoisalojen polikliininen toiminta on pääosin on keskitetty sairaalan 1. kerroksessa toimivalle kirurgian poliklinikalle. Plastiikkakirurgian poliklinikkatoiminnot on keskitetty 6. kerrokseen.

Lisäksi sairaalassa on muita tutkimusta ja hoitoa tukevia toimintoja.