Opetus ja tutkimus

Scandcleft logo with white background.jpgHusuke osallistuu lääkärien, hammaslääkärien sekä hoitajien perus- ja jatkokoulutukseen. Vierailijoita käy sekä kotimaista että ulkomaisista yliopistoista ja sairaaloista. Husuke on Euroopan vanhimpia ja laajimpia halkio- ja kraniofakiaalikeskuksia.

Husuke on mukana myös laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Näistä merkittävimpiä on satunnaistettu kymmenen Euroopan halkiokeskusten tieteellinen vertailu (Scandcleft randomized trial on primary surgery on unilateral cleft lip and palate). Tulosten perusteella halkiohoitomme taso on erinomaista.

Husuke on mukana myös Euroopan kraniokirurgian yhdistyksen (European Society for Craniofacial Surgery venekallon korjausleikkausmenetelmiä arvioivassa tutkimuksessa.

Käytettyjen menetelmien vertailu ja kehittäminen edellyttää kirurgisen hoitotuloksen, puheen ja kuulon kehityksen sekä leukojen kasvun ja purennan järjestelmällistä keskitettyä arviointia sekä yhteistyötä ulkomaisten halkiokeskusten kanssa. Lopullisia hoitotuloksia voidaan arvioida vasta kasvun päätyttyä.