Puhehoito

Halkiolapsen kielelliset taidot kehittyvät yleensä normaalisti. Osalla niistä lapsista, joilla on ollut suulaen halkio, puhe voi aluksi olla epäselvempää ja nenäsointisempaa kuin ikätovereilla. Puhe korjaantuu kuitenkin varsin monella itsestään tai puheterapian avulla.

Nenäsointisuus eli honotus ilmenee lievimmillään nenän kautta tulevan ilman turisemisena tai tuhisemisena painekonsonantteja (k,p,t,s) äännettäessä. Vaikean nenäsointisuuden korjaamiseksi tarvitaan kirurgiaa sekä puheterapiaa.

Noin joka viides niistä lapsista, joilla on ollut suulakihalkio, tarvitsee myöhemmin nenäporttia ahtauttavan leikkauksen puheen nenäsointisuuden vähentämiseksi.

 

K-109uusin.jpg

Nenäportti sulkeutuu normaalisti.​

 

​Nenäportti ei sulkeudu kunnolla, koska suulaen toiminta on puutteellista. Nenäonteloon pääsee ilmaa ja puhe on nenäsointista.