Oikomishoito ja protetiikka

hampaisto-numeroituna.jpgHuuli- ja suulakihalkioihin liittyy tavanomaista enemmän hampaiston poikkeavuuksia, purentavirheitä ja leukojen kasvuhäiriöitä. Näiden korjaamiseksi lähes kaikki halkiolapset tarvitsevat kouluiässä oikomishoitoa. Lisäksi voidaan tarvita protetiikkaa ja leukojen kasvuhäiriöiden leikkaushoitoa. Oikomishoitoa tarvitaan myös luunsiirtoleikkauksen yhteydessä.

Tyypillisiä halkioihin liittyviä hampaistomuutoksia ovat poikkeamat hampaiden lukumäärässä, rakenteessa ja muodossa hampaiden puhkeamishäiriöt. Häiriöt ovat yleisempiä pysyvässä hampaistossa kuin maitohampaistossa.

Pysyvien hampaiden puutokset ovat sitä yleisempiä mitä laajempi halkio on alunperin ollut. Hammaspuutokset voidaan korjata joko sulkemalla puuttuvien hampaiden tila oikomalla tai korvaamalla puuttuvia hampaita proteettisesti.

Myös purentavirheet ovat yleensä sitä vaikeampia, mitä laajempi halkio on alunperin ollut. Tyypillisiä purentavirheitä ovat halkiokohdan hampaiston virheasennot, ahtaus ja yläleuan vajaakehitys, joka voi johtaa etu- ja sivusta-alueen ristipurentaan.

Protetiikka

 

Halkiopotilaista vain osa tarvitsee hammasprotetiikkaa. Suurin osa on nuoria ja nuoria aikuisia, mutta ikääntyvätkin  tarvitsevat uusia proteeseja ja vanhojen korjauksia.
 
Eniten proteettista hoitoa tarvitsevat ne, joilla on ollut huuli-ienhalkio tai huuli-suulakihalkio, koska nämä aiheuttavat yleensä suurimpia muutoksia sekä hammasaaren luustoon että hampaistoon. Hammasprotetiikka kuuluu osana halkioiden kokonaishoitoon.