Kirurginen hoito


​Ensimmäisen ikävuoden leikkaukset

 
Huulihalkio ja huuli-ienhalkio. Huulihalkio leikataan vauvana 3-6 kuukauden iässä. Huuli-ienhalkioissa ikenen halkiosta johtuva luupuutos korjataan vasta myöhemmin 9-11 -vuotiaana luunsiirtoleikkauksella.
 
Suulakihalkio suljetaan Husukessa noin 9 kuukauden iässä, mutta eri keskuksissa leikkausikä vaihtelee 6 kuukaudesta jopa muutamaan vuoteen. Suulakihalkio suljetaan vapauttamalla pehmeän ja kovan suulaen limakalvokielekkeet ja ompelemalla halkio kiinni.
 
Huuli-suulakihalkio korjataan Husukessa nykyisin yleensä siten, että ensin 4 kuukauden iässä suljetaan huulen ja kovan suulaen halkio. Pehmeä suulaki suljetaan 10 kuukauden iässä. Ienhalkio korjataan kuten huuli-ienhalkiossakin luunsiirtoleikkausella 9-11 vuoden iässä.
 
 

Myöhemmät leikkaukset

 
Nenän ja/tai huulen korjaus. Nenän muovaaminen sekä toispuolisissa että molemminpuolisissa laajoissa halkiossa on vaikeaa ja lisäkorjaukset tavallisia. Molemminpuolisissa halkioissa myöhempi nenäkorjaus on lähes aina välttämätön matalan ja leveän nenäprofiilin korjaamiseksi. Nenän tukirakenne korjataan rustosiirtein kuuden vuoden iässä tai myöhemmin. Yleensä lopullinen nenän ja huulen korjaus voidaan tehdä vasta kasvun päätyttyä.
 
Puhetta parantava kirurgia. Niillä lapsilla, joilla on ollut suulaen halkio, puhe voi aluksi olla epäselvempää ja nenäsointisempaa kuin ikätovereilla. Puhe korjaantuu varsin monella itsestään tai puheterapian avulla. Noin joka viides näistä lapsista tarvitsee myöhemmin nenäporttia ahtauttavan leikkauksen puheen parantamiseksi.
 
Luunsiirtoleikkaus. Tois- ja molemminpuolisissa huuli-suulakihalkioissa sekä huuli-ienhalkioissa tehdään luunsiirtoleikkaus ienhalkiokohtaan yleensä 9-11 vuoden iässä (kuva 1). Tarkoituksena on korjata ienharjanteen ja nenänpohjan luupuutos sekä turvata halkiokohdan pysyvien hampaiden puhkeaminen. Luusiirteenä käytetään yleensä suoliluun harjanteesta otettua hohkaluuta. Luunsiirtoleikkauksen yhteydessä tarvitaan lähes aina oikomishoitoa.

OPAS LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN TULEVALLE 
hampaisto-kome-kuvaa.jpg
kuva 1
 
 

Leukojen kasvuhäiriöiden leikkaushoito. Lähes puolelle niistä nuorista, joilla on tois- tai molemminpuolinen huuli-suulakihalkio, kehittyy kasvun myötä yläleuan ja keskikasvojen kasvuhäiriö. Tähän liittyvä vaikea purentavirhe, ristipurenta, voi haitata merkittävästi leukojen toimintaa ja kasvojen ulkonäköä.

Yläleuan kasvuhäiriötä ei voi korjata pelkällä oikomishoidolla, vaan siihen tarvitaan myös kirurgiaa leukojen välisen luustosuhteen korjaamiseksi.

Yläleuan kasvuhäiriö hoidetaan useimmiten yläleuan leikkauksella (Le Fort l -osteotomia, kuva 1).  Leikkaus tehdään yleensä kasvun loputtua. Vaikeimmissa kasvuhäiriöissä voidaan tarvita kaksikin leikkausta, toinen kasvun aikana ja toinen  kasvun lopulla.

Joskus kasvorakenteiden korjaamiseksi voidaan tarvita myös alaleuan leikkaus (kuva 2). Purennan korjaamisen lisäksi halkiopotilailla kiinnitetään osteotomioissa erityistä huomiota ulkonäköön ja kasvojen mittasuhteisiin. Halkiopotilaille tyypillinen nenän muoto saattaa korostua Le Fort I -osteotomian seurauksena. Tämän vuoksi samalla tehdään usein myös nenäleikkaus.

 

1​ ​2