Halkiohoito

lapsi-ja-aikuiset-taustalla.jpgSuomessa tulee hoitoon vuosittain noin 120 lasta, jolla on halkio. Halkiot liittyvät myös moniin eri oireyhtymiin.

Halkiohoidon päämääränä on korjata ulkonäkö ja saavuttaa mahdollisimman hyvä puhe, purenta ja korvan toiminta. Lisäksi pyritään tukemaan ja auttamaan halkioperheitä, lapsia ja nuoria halkioon liittyvissä ongelmissa. Hoito ja seuranta jatkuvat kasvukauden loppuun asti, tarvittaessa pidempäänkin.

Ensimmäisenä ikävuotena tehdyt huulihalkion ja suulakihalkion korjausleikkaukset muodostavat halkiohoidon perustan. Vuoden ikäisen lapsen ulkonäkö on korjattu mahdollisimman hyväksi ja samalla usein saavutettu normaali huulen, nenän ja suulaen toiminta.

Pelkässä huulihalkiossa tai suulakihalkiossa ei välttämättä tarvita muita leikkauksia. Sen sijaan huuli-ienhalkioissa ja huuli-suulakihalkioissa tarvitaan  myöhemmin lisäleikkauksia. Leikkaushoidon ohella voidaan tarvita korvien hoitoa, puheterapiaa ja oikomishoitoa sekä hammasprotetiikkaa.

Halkiohoidosta vastaa asiantuntijaryhmä, johon kuuluu

  • plastiikkakirurgeja
  • leukakirurgi
  • korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
  • erikoishammaslääkäreitä
  • puheterapeutteja ja
  • hoitoon perehtyneitä hoitajia.


Tarvittaessa on mahdollisuus yhteistyöhön myös muiden lääketieteellisten erikoisalojen kanssa.

Lapset ja nuoret käyvät Husukessa poliklinikalla seurannassa kasvukauden loppuun. Hoito suunnitellaan parin vuoden välein tehtävissä määräaikaistarkastuksissa. Poliklinikkakäynneillä pyritään järjestämään kaikki tarvittavat tutkimukset samalla käyntikerralla. Suurin osa muusta kuin kirurgisesta hoidosta, kuten oikomishoito, puheterapia ja korvien hoito, toteutetaan Husuken ohjeistamana potilaan omassa sairaanhoitopiirissä.

Nykyisin käytettävissä olevilla hoitomenetelmillä saadaan lähes aina hyvä toiminnallinen ja esteettinen tulos. Hoitotulokset ovat viime vuosina merkittävästi parantuneet, hoitoajat lyhentyneet ja kustannukset pienentyneet.

Hoitomenetelmissä ja hoidon ajoituksessa on eroja eri halkiokeskuksissa. Yksiselitteisesti parasta menetelmää ei ole. Tieteellisten tutkimusten mukaan parhaat hoitotulokset saadaan halkiokeskuksissa, joiden kokenut asiantuntijaryhmä hoitaa vuosittain vähintään 40 uutta halkiotapausta. Husuke on Suomen ainoa Euroopan halkiokriteerit  täyttävä keskus.