Huuli- ja suulakihalkiot

​Huuli- ja suulakihalkiot voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

  • huulihalkioihin, joihin saattaa liittyä suulakihalkio 
  • pelkkiin suulakihalkioihin. 

 

Huulihalkiot voivat olla olla tois- tai molemminpuolisia.

Halkiotyyppi ja halkion laajuus vaikuttavat kasvojen luuston, pehmytkudosten ja hampaiston kehitykseen sekä puheeseen. Näin halkiotyyppi vaikuttaa myös hoitomenetelmien valintaan
.