Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE

 

Käyntiosoite:
Töölön sairaala
Sibeliuksenkatu 10, Helsinki

Postiosoite:
PL 266, 00029 HUS 

Aukioloajat
ma-to klo 7.30 -15.30, pe klo 8-14


Yhteydenotot
Poliklinikan toimisto 09 471 87451
Faksi 09 471 87654

Ajanvaraukset
arkisin 9 -11.30

Muut kyselyt 
ma-to 8-15, pe 8-13

Osastonylilääkäri Junnu Leikola, 050 4272219, junnu.leikola@hus.fi
Osastonhoitaja Ville Puttonen
 

Hoidonsuunnittelu (osastohoitoon ja leikkaukseen tulevien ajananto ja hoidon suunnittelu) 050-427 2215, jonotiedustelut ma-ke klo 9-11
Halkiohoidon koordinaattori 050 427 2217


Yhteydenotot Uuden lastensairaalan leikkauksenjälkeistä hoitoa koskevissa kysymyksissä
Vuodeosasto Avaruus 09 471 73731
Husukessa hoidetaan huuli- ja suulakihalkiota, kallon saumojen luutumishäiriöitä (kraniosynostooseja) sekä näihin liittyviä oireyhtymiä. Lisäksi hoidetaan muita epämuodostumia sekä lasten plastiikkakirurgiaa vaativia kasvaimia ja vammoja. Husuke on Suomen ainoa lasten plastiikkakirurginen osasto.

 

Pienten potilasryhmien hyvien hoitotulosten turvaamiseksi hoidon keskittäminen on tärkeää. Halkiohoito on Suomessa keskitetty Husukeen jo 1940-luvulla. Hoitoon tulee vuodessa noin 120 lasta, joilla on halkio. Näistä yli sata hoidetaan Husukessa. Uusia kraniosynostooseja todetaan vuosittain noin 50. Husukessa tehdään vuosittain noin 40 kallon korjausleikkausta eli kranioplastiaa. Myös kraniosynostoosien ja niihin liittyvien oireyhtymien hoito on Suomessa keskitetty asetuksella (www.finlex.fi).

Erikoisalojen yhteistyötä

Kasvojen ja kallon alueen epämuodostumat voivat aiheuttaa mm. ulkonäkö-,
 syömis-, puhe-, korva, hampaisto- ja purentaongelmia sekä sosiaalista haittaa. Hoidosta vastaa asiantuntijaryhmä, johon kuuluu plastiikkakirurgeja, lasten neurokirurgeja, leukakirurgi, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, erikoishammaslääkäreitä, puheterapeutteja ja hoitoon perehtyneitä hoitajia.

Tarvittaessa on mahdollisuus yhteistyöhön myös muiden lääketieteellisten erikoisalojen kanssa. 

Erikoislääkärien, erikoishammaslääkärien ja puheterapeuttien vastaanotot ovat Töölön sairaalassa Husuken poliklinikalla, josta myös koordinoidaan Husuken toimintaa. Ensikäynnit ja alkuvaiheen ohjaukseen liittyvät asiat hoidetaan poliklinikalta.

Alle 16-vuotiaiden leikkaukset tehdään Uudessa lastensairaalassa, muut leikkaukset Töölön sairaalassa. Leikkauksista vastaavat Husuken samat kokeneet plastiikkakirurgit, jotka toimivat poliklinikallakin. Uuteen lastensairaalaan tullaan leikkaukseen LEIKO (leikkaukseen kotoa) -yksikön kautta. Leikkauksen jälkeinen hoito tapahtuu Vuori-osastolla. 

Kansainvälisesti arvostettu keskus

Husuke osallistuu aktiivisesti opetukseen, tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Husuke on kansainvälisesti arvostettu halkiokeskus, joka täyttää ainoana Suomessa eurooppalaisen halkiojärjestön kriteerit. Eurooppalaisen halkiokeskusten kansainvälisen tieteellisen satunnaistetun vertailun (Scandcleft randomized trial) mukaan halkiohoitomme on erinomaista. 

Husuke on myös Suomen ainoa kansainvälisesti tunnustettu kallon ja kasvojen luiden kasvuhäiriöiden hoitoon erikoistunut keskus (kraniofakiaalikeskus, Craniofacial Centre), ja on hyväksytty kansainvälisten yhdistysten jäseniksi (ESCFS, European Society for Craniofacial Surgery ja ISCFS, International Society for Craniofacial Surgery. Vuonna 2010 Husuke sai arvostetun International Centre of Excellence statuksen.

Vuonna 2016 Husuke on hyväksytty osaksi European Reference Network on Rare craniofacial Anomalies and ENT disorders (CRANIO)- verkostoa. Ryhmämme on täyttänyt ERNin tiukat kriteerit potilasmäärien sekä hoitomenetelmien ja –tulosten arvioinnissa. Husuken lisäksi ERNissä on mukana korvalääkäreiden ja lastenkirurgien alaan kuuluvia harvinaisia sairauksia, kuten synnynnäiset kuuloviat. ​