Töölön sairaalan vuodeosastot

Töölön sairaalassa on yhdeksän vuodeosastoa, teho-osasto sekä erillinen neurokirurgian tehovalvontaosasto.

Sairaalan  vuodeosastoilla hoidetaan neurokirurgian, ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen leikkauspotilaita.