Palliatiivinen keskus

Palliatiivinen keskus toimii 4.10.2017 alkaen osoitteessa Paciuksenkatu 21, jonne käynti Kallioportaankatu 4 kautta. Myös autopaikat sijaitsevat Kallioportaankadun puolella.

Yksikön puhelinnumeröt säilyvät ennallaan.

Kartta ja saapumisohjeet (PDF)
 
Puhelin
Kanslia 09 471 73252 klo 9-14

Fax
09 471 74289

Postiosoite
PL 308, 00029 HUS

 
Avoinna ma-pe klo 8.00–15.30
  
Palliatiivinen keskus tarjoaa palveluja HUS-alueen syöpäpotilaille sekä potilaille, jotka sairastavat muita elämänlaatua heikentäviä ja kärsimystä aiheuttavia kuolemaan johtavia sairauksia. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidon pyritään lievittämään niin fyysistä, psykososiaalista kuin henkistäkin kärsimystä, vaalimaan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua ja ylläpitämään toimintakykyä.
 
Kyseessä on lähetepoliklinikka, jonne kuka tahansa lääkäri voi lähettää potilaan. Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle. Konsultoiva lääkäri tekee pyydettäessä käyntejä myös muihin Meilahden klinikoihin.
 
Palliatiivisessa keskuksessa tehdään kokonaisvaltainen palliatiivisen tai saattohoidon hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja läheisten kanssa. Vastaanotolla kartoitetaan oireita lievittävän hoidon ja psykososiaalisen tuen tarve, tarvittavat tukitoimet kotihoidossa oleville potilaille, potilaan toiveet ja odotukset sekä läheisten jaksaminen ja tuen tarve. Kotiavun ja myöhemmin turvallisen saattohoidon järjestämiseksi kartoitetaan oman paikkakunnan hoitotaho, jonka kanssa yhdessä toteutetaan tarvittavat hoidot ja tukitoimet mukaan lukien erikoissairaanhoitoa vaativat hoidot kuten kipusädehoito.
 
Vuodeosastohoito toteutetaan pääsääntöisesti kotipaikkakunnan sairaalan vuodeosastolla, saattohoito-osastolla tai Terhokodissa lukuun ottamatta tarvittavia lyhyitä hoitojaksoja Syöpätautien klinikan vuodeosastoilla erikoissairaanhoitoa vaativissa tilanteissa.
 
Keskuksessa toimivilla syöpätautien, yleislääketieteen, geriatrian ja anestesiologian erikoislääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Lisäksi keskuksessa toimii erikoistuvia lääkäreitä erikoislääkäreiden ohjauksessa. Keskuksen sairaanhoitajilla on palliatiivisen hoidon erityiskoulutusta ja pitkä kokemus alalta. Hoitotiimiin kuuluu myös sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, psykiatri, psykoterapeutti ja pastori, mikä takaa laajan osaamisen ja avunsaannin vaikeissakin ongelmissa.
 
Palliatiivinen keskus toimii kiinteässä yhteistyössä Syöpäkeskuksen psykososiaalisen tuen yksikön, Meilahden kipuklinikan, Terhokodin ja perusterveydenhuollon kotisairaaloiden ja saattohoitoyksiköiden kanssa, mikä turvaa korkeatasoisen oireenmukaisen saattohoidon. ​