Mistä sarveiskalvosiirteet saadaan?

Sarveiskalvonluovuttaja voi olla ainoastaan kuollut ihminen. HYKS Silmätautien sarveiskalvonluovutukset tehdään HUS:n tai Helsingin kaupungin sairaaloissa. Teho- ja päivystysosastoilla kuolevan potilaan hyvään hoitoon kuuluu aina selvittää potilaan soveltuvuus sarveiskalvonluovuttajaksi, jotta sarveiskalvonsiirtoa odottavia potilaita voidaan auttaa.
 
Kudoslain (9§ 24.6.2010) mukaan kuolleen ihmisen kudoksia saadaan irrottaa, jos hän ei ole sitä elinaikanaan vastustanut. Mahdollisen luovuttajan kudosluovutustahto varmistetaan omaisilta ennen sarveiskalvon irrotusta. Silmäpankki toimii sarveiskalvonirrotuksissa kudoslain ja Fimean ohjeiden mukaisesti.
 
Suurimman osan Silmäpankin sarveiskalvoista irrottaa Silmäpankin irrotustiimi. Osa sarveiskalvoista tilataan Tampereelta monikudospankki Regeasta. Silmäpankin käyttämät sarveiskalvot ovat kaikki kotimaisia.
 
Sarveiskalvonluovuttajasta otetaan verikoe, jolla varmistetaan, että hänellä ei ole tarttuvia sairauksia. Sarveiskalvot voidaan käyttää sarveiskalvonsiirtoleikkauksessa vasta sitten kun luovuttajan verinäytteet sekä sarveiskalvojen sieni- ja bakteeriviljely on todettu negatiivisiksi. Jos näytteissä on positiivinen vastaus, siirteitä ei käytetä ollenkaan.