Sano KYLLÄ elin- ja kudosluovutukselle

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elin- tai kudossiirto, voi koskettaa niin sinua kuin lähimmäistäsikin. Suomalaisista 90 % suhtautuu myönteisesti elinluovutukseen.
 
Kudossiirteitä käytetään sairauksien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Ne eivät pelasta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toipumista ja parantavat elämänlaatua. Kudoksia ovat muun muassa silmän sarveiskalvo, sydänläpät, luu, jänteet, rusto, iho ja amnionkalvo.  
 
Sarveiskalvonsiirrolla voidaan palauttaa näkökyky, kun oma sarveiskalvo on vahingoittunut tai se on sairauden tai infektion samentama. Sarveiskalvonsiirtojonossa on yli 100 ihmistä. Heille sarveiskalvonsiirto on ainoa keino parantaa näköä. Sarveiskalvosiirteistä on jatkuva pula.
 
Elinluovutuskortin täyttäminen kertoo oman tahdon selkeästi. Myös kanta.fi-palvelussa kohdassa tahdonilmaisut voi käydä ilmoittamassa elinluovutustahtonsa. Elin- ja kudosluovutustahto kannattaa muistaa kertoa myös läheisille.
   
Sarveiskalvonluovuttajaksi ei sovellu henkilö, jolle on tehty silmän sisäinen leikkaus tai joka sairastaa sarveiskalvosairautta. Hän soveltuu kuitenkin mahdollisesti elin- tai muiden kudosten luovuttajaksi. Elinten ja kudosten luovutus tapahtuu nimettömänä ja vapaaehtoisesti, eikä siitä makseta mitään luovuttajalle. Luovuttajan henkilöllisyyttä ei kerrota siirteen saajalle. Luovuttajan omaiset eivät saa tietoa siirteen saajasta.