Äänihäiriöt

Äänihäiriö tarkoittaa, että äänen toimivuus ei vastaa tarpeita. Ihminen voi kokea äänensä häiritsevän käheäksi, karheaksi ja helposti väsyväksi. Ongelmat voivat liittyä työhön, harrastuksiin tai sosiaaliseen elämään.

Joskus äänihäiriön taustalla on elimellinen vika, mutta usein syy on toiminnallinen: äänenkäyttötekniikka ei ole vaatimusten tasalla. Joskus syy voi olla myös työssä tai harrastuksissa, jotka kuormittavat äänielimistöä kohtuuttomasti.

Foniatrin vastaanotolla tutkitaan, mistä äänihäiriö johtuu. Haastattelun ja pienten ääniharjoitusten jälkeen kuvataan kurkunpää suun tai nenän kautta. Lisäksi voidaan käyttää hermotoiminnan tutkimuksia tai foneetikon tekemiä äänilaboratorion akustisia tutkimuksia.

Diagnoosin pohjalta etsitään sopivaa hoitoa ja kuntoutusta. Usein tarvitaan puheterapeutin apua. Moni äänityöläinen hyötyy puheäänenvahvistimesta.