Nuorisopsykiatrian hoitotiimi INTRO

Raaseporin Mielenterveyskeskus
Sairaalankuja 3
10600 Tammisaari

Hoitaja 050 427 7522
Hoitaja 050 427 7899
Hoitaja 050 324 2576
Nuorisopsykiatrian hoitotiimi INTRO tarjoaa virka-aikana tehostettua avohoitoa nuoren verkostossa. Moniammatillista työryhmää konsultoidaan.

Hoitotiimi toimii tiiviissä yhteistyössä päiväyksikön ja poliklinikan kanssa.
 

 Kulkuyhteydet