Psykiatriset hoitotiimit

Raaseporin Mielenterveyskeskus
Sairaalankuja 3
10600 Tammisaari

Toiminnan tarkoituksena on kartoittaa hoidon tarve, vähentää osastohoidon määrää ja toimia yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa potilaan kokonais-/yhteishoidon tukemiseksi. Toiminta on avohoitoon suuntautuvaa ja lähtökohtana ovat potilaan tarpeet.

Yksikön potilaskontaktit tapahtuvat joko vastaanotolla, kotona, muissa hoitoyksiköissä tai potilaan kannalta muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Hoitokontaktit pyritään pitämään lyhyinä.
 

 Kulkuyhteydet