Palaute ja asiakasosallisuus

Kokemusasiantuntijatoiminta, kokemustoimijat ja asiakasraadit ovat tulleet osaksi sairaalan palvelujärjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Näissä toiminnoissa potilaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muun muassa palveluiden suunnitteluun, valmisteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Lisätietoja löytyy täältä.

Materiaalia

 

Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana juliste.pdfPotilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana juliste.pdf

Tieto Asiakasraati.pdfTieto Asiakasraati.pdf

Tieto Kokemusasiantuntija.pdfTieto Kokemusasiantuntija.pdf

Hakemukset

HUS Hakemus asiakasraadin jäseneksi.pdfHUS Hakemus asiakasraadin jäseneksi.pdf

HUS Hakemus kokemusasiantuntijaksi.pdfHUS Hakemus kokemusasiantuntijaksi.pdf