Kun saavut yhteispäivystykseen

​Ottakaa jonotusnumero, kun haluatte ilmoittautua yhteispäivystykseen.

Yhteispäivystyksessä potilaat hoidetaan hoitotarpeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä, ei saapumisjärjestyksessä.

Vastaava hoitaja (Triagehoitaja) ottaa Teidät vastaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysluokituksen erikseen jokaiselle potilaalle voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Näin varmistamme, että potilas saa oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti oikeassa paikassa.

Sihteeri tarkistaa tämän jälkeen henkilötietonne.

Sen jälkeen Teidät ohjataan odotusaulaan, sairaanhoitajan vastaanotolle tai potilashuoneeseen, mikäli vointinne sitä vaatii.

Omahoitaja ottaa Teidät vastaan ilmoittautumisen jälkeen, kun Teidät on ohjattu oikealle vastaanotolle. Omahoitaja tekee tarkemman arvion voinnistanne/vammoistanne ja tilaa yhdessä lääkärin kanssa tarvittavat laboratorio- ja virtsakokeet sekä mahdolliset röntgentutkimukset, jotta niiden tulokset olisivat käytettävissä, kun tapaatte lääkärin. Näin odotusaikaa saadaan lyhennettyä ja hoitoa nopeutettua.

Omahoitaja vastaa hoidostanne sinä aikana, jonka olette yhteispäivystyksessä. Teidän tulee kääntyä hänen puoleensa, jos tarvitsette apua tai jos Teillä on jotain kysyttävää hoidosta. Myös omaisten tulee kääntyä ensisijaisesti omahoitajan puoleen potilaan vointia koskevissa asioissa.

Yhteispäivystyksessä lievemmät vammat, haavojen liimaukset, nyrjähdykset, ylähengitystieinfektiot, virtsatietulehdukset yms. hoidetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa lääkäriä.

Odotusaika saattaa yhteispäivystyksessä joskus venyä pitkäksi suuren potilasmäärän tai enemmän henkilökuntaa vaativien kiireellisten tapausten vuoksi. Tutkimustulokset (laboratorio, röntgen) hoidon suunnittelu ja toimenpiteet vievät nekin oman aikansa.

Toivomme, että potilaan mukana on enintään kaksi saattajaa. Hoitotoimenpiteiden ajaksi pyydämme saattajia siirtymään odotusaulaan.

Olkaa kärsivällinen ja varautukaa siihen että odotusaika voi olla pitkä – Kaikki potilaat hoidetaan.