Ensihoito

Raaseporin sairaala
Itäinen Rantakatu 9, Tammisaari
Postioisoite: PL 1020, 10601 Tammisaari

Ensihoidon päivystävä kenttäjohtaja: Lohja L4
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kunnilta sairaanhoitopiirille 1.1.2013 alkaen. Raaseporin kaupungin ensihoitopalvelu siirtyi jo 1.3.2012.

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella ensihoito on järjestetty 1.1.2015 alkaen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella. Ensihoidon vastuulääkärin ja kenttäjohtajan tehtävät on järjestetty Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella.

Ensihoito kuuluu operatiivisen tulosyksikön alaisuuteen ja sitä varten on asetettu ohjausryhmä vuonna 2011. Ryhmään kuuluvat sairaanhoitoalueen johtaja, hallinnon erikoissuunnittelija, ensihoidon vastuulääkäri, somatiikan osastoryhmäpäällikkö ja päivystyspoliklinikan vastuulääkäri ja osastonhoitaja.


Yleinen hätänumero 112 (ambulanssi, palokunta, poliisi)