Avohoidon tukiosasto (psykiatria)

Raaseporin Mielenterveyskeskus
Sairaalankuja 3
10600 Tammisaari

019 224 3050
Faksi: 019 224 3055

Vierailut osastolla tapahtuu aina sopimuksen mukaan.

Osasto on avoin vastaanotto-osasto joka tarjoaa psykiatrista hoitoa lähetteellä päivystysluonteisesti aikuisväestölle ympäri vuorokauden.
Osastolla on kahdeksan avo-osastopaikkaa aikuisille + varalla kaksi paikkaa nuorille, jotka hyödyntävät päivisin nuorten päiväyksikön palveluja. Osasto tarjoaa alueemme potilaille kaksikielistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa akuuttipsykiatrista ja kriisihoitoa lähetteellä päivystysluonteisesti ympäri vuorokauden.

 
Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä mobiilipsykiatrian hoitotiimien, aikuispsykiatrian poliklinikan sekä nuorten ja aikuisten päiväyksikön kanssa.
 
Tahdonvastaisia hoitojaksoja avohoidon tukiosastolla ei toteuteta, vaan tahdonvastaista osastohoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan suoraan keskitetyille osastoille. 
 

 Kulkuyhteydet