Fysioterapian, toimintaterapian ja apuvälineiden osasto

Raaseporin sairaala
Itäinen Rantakatu 9, Tammisaari
Postiosoite: PL 1020, 10601 Tammisaari

Osasto sijaitsee sairaalan toisessa kerroksessa.

Osastonhoitaja: Kerstin Frondén 019 224 2257
Apuvälinekeskus HelpDesk: 019 224 3180
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Osasto tarjoaa fysioterapiapalveluja eri erikoisalojen lapsi- ja aikuispotilaille. Fysioterapia huolehtii myös apuvälineiden lainauksesta.

Apuvälinekeskus LUS