Sosiaalityö

Raaseporin sairaala
Itäinen Rantakatu 9, Tammisaari
Postiosoite: PL 1020, 10601 Tammisaari

Johtava sosiaalityöntekijä: Leif Sundström, 019 224 2283
Faksi: 019 224 2469
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Vierailuajat: Sovitaan puhelimitse tai osastohenkilökunnan kanssa.

Sosiaalityötekijät:
- Selvittävät, analysoivat ja arvioivat yksilön ja hänen perheensä elämäntilannetta
- Auttavat psykososiaalisissa ongelmissa
- Tukevat sosiaalista toimintakykyä
- Antavat tietoa yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista
- Osallistuvat jälkihoidon suunnitteluun ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen
- Toimivat yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa