Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) tuli voimaan 1.3.1993. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. 

Potilasasiamies  

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo HUS:n toimintaan liittyvissä asioissa

 
Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei myöskään käsittele muistutuksia. Alla olevan tietosuojan vuoksi hän ei voi ottaa niitä sähköpostitse vastaan. Suositeltavaa on toimittaa muistutukset sairaanhoitoalueen kirjaamoon.

Suojaamattomassa sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa, sillä tähän tarkoitukseen olevia suojauksia ei ole HUS:ssa käytössä. 

Raaseporin sairaalan potilasasiamies  


Potilas- ja asiakaspuhelut pääsääntöisesti ma – pe klo 9 – 15 välillä:

Suomenkielinen palvelunumero 09 471 71262
Ruotsinkielinen palvelunumero 09 471 71263

Postitusosoite PL 705, 00029 HUS
Sähköposti  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297