Potilasasiamies

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemäärääminsoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992)

Potilasasiamies  

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo HUS:n toimintaan liittyvissä asioissa

 
Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei myöskään käsittele muistutuksia. Suositeltavaa on, että muistutukset toimitetaan sairaanhoitoalueen kirjaamoon.

Lisäksi suositellaan, ettei sähköpostitse lähetetä arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa, sillä HUSissa ei ole tähän tarkoitukseen olevia suojaukisa käytössä.

Raaseporin sairaalan potilasasiamies  


Potilas- ja asiakaspuhelut pääsääntöisesti ma-to klo 10-14 ja perjantaisin klo 10-13 välillä:

Suomenkielinen palvelunumero 09 471 71262
Ruotsinkielinen palvelunumero 09 471 71263

Postitusosoite PL 705, 00029 HUS
Sähköposti  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297