Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Porvoon sairaala
Papinkatu 19, 5. krs
06100 Porvoo

Kanslia 019 548 3840
Faksi 019 548 3802

 

Poliklinikan aukioloaika:
ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 – 14.15

Porvoon nuorisopsykiatrian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikka vastaa pääasiallisesti Porvoon,Loviisan ja Sipoon alueen 13 - 17-vuotiaiden nuorten psykiatrisesta avohoidosta.

Työntekijät tapaavat sekä nuorta että vanhempia, usein myös laajempaa verkostoa.

Poliklinikkakäynnit ovat nuorelle maksuttomia.

Peruuttamattomista saapumatta jääneistä käynneistä peritään HUS:n ohjeistuksen mukainen sakkomaksu yli 15 vuotiailta.

Ulkoiset lähetteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisenä nuorisopsykiatrian yhteiseen OVT –lähetelaatikkoon.

Paperiset lähetteet: HUS Porvoon  nuorisopsykiatrian poliklinikka, Papinkatu 19,5 kerros,

06100 Porvoo

faksi: 019 548 3802

 

Lähetekriteerit nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat yhtenäiset koko HUS:ssa ja löytyvät TÄSTÄ