Vauvaperheet

Vauvan odotus ja syntyminen herättävät monenlaisia tunteita sekä muuttavat perheen elämää ja arkea. Vanhemmilla on oma historiansa ja jokainen vauva on ainutlaatuinen yksilö. Perheen elämäntilanne voi olla haastava monesta eri syystä. Vanhempien ilon ja huolen tunteet vaihtelevat. Jos huoli on suuri, eikä helpotu läheisten tai neuvolan tuella, vauvatyöryhmän tarjoamasta tuesta voi olla apua.

Porvoon sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikan vauvatyöryhmään voi ottaa yhteyttä kun,

  • odottava äiti tai lapsen isä tai äiti on masentunut, ahdistunut tai kokee epävarmuutta
  • vauvalla on syömiseen tai unirytmin löytymiseen liittyviä vaikeuksia,
  • vauvalla on huolestuttavan paljon itkuisuutta tai
  • vanhemmat ovat huolissaan vauvansa hyvinvoinnista ja kehityksestä.


Vauvaperhetoiminta on lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoa ja palvelee koko Porvoon sairaanhoitoaluetta. Palvelu on tarkoitettu vauvaa odottaville perheille ja vauvaperheille. Lähete on suotava. Lähetteen voi kirjoittaa terveydenhuollon työntekijä.

Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijä. Perheen kanssa työskennellään yhdessä sovitun suunnitelman mukaan yksilöllisesti tai hoidollisissa ryhmissä. Yhteisellä työskentelyllä pyritään lujittamaan vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja vahvistamaan vanhemmuutta. Joskus muutama tapaaminen voi auttaa eteenpäin, joskus tarvitaan pidempää työskentelyä. Usein on myös hyödyllistä tehdä yhteistyötä muiden perhettä tukevien tahojen kanssa.

Vauvaperhevastaanotto toimii Porvoon sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla,
Mannerheiminkatu 20 C, 3 krs. Työryhmän tavoittaa puhelimitse kanslian kautta arkipäivisin klo 8-16, puh. 019 548 3701.