Alle kouluikäiset lapset (0-7 vuotiaat) "Pumpernikkeli"

Leikki-ikäiset lapset ovat toiminnallisia ja fyysisesti aktiivisia. Lapsen elämässä on erilaisia kehitysvaiheita, jotka voivat herättää huolta lasta hoitavissa aikuisissa. Osa huolenaiheista voi johtua kehitykseen liittyvästä kriisistä, mutta erilaiset perheen, vanhemman tai lapsen omat stressitilanteet voivat pitkittää tai vaikeuttaa kriisistä selviämistä. Tämä voi näkyä lapsen käyttäytymisessä esim. siten, että lapsi ei tottele ohjausta, on levoton tai hänellä on vaikeutta keskittyä. Lapsi välttää kontaktia, on iloton, lapsella on pelkoja ja ahdistusta. Lapsella voi olla vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoista tai vuorovaikutus lapsen kanssa on vaikeaa. Joskus lapsella on vaikeuksia toimia ryhmässä.

Työskentelytapa on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Työryhmä palvelee koko Porvoon sairaanhoitoaluetta.

Lapsen hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa. Hoito voi rakentua yksilökäynneistä, perhetapaamisista tai ryhmähoidosta. Keskustelut vanhempien kanssa ovat oleellinen osa lapsen hoitoa. Joissakin tapauksissa on perusteltua aloittaa lääkitys, jonka seurannasta vastaa lastenpsykiatri. Vanhempien luvalla tehdään yhteistyötä päivähoidon, lastenneuvolan ja sosiaaliviranomaisten kanssa.