Kouluikäiset lapset (7-12-vuotiaat)

Lastenpsykiatrian poliklinikalla arvioidaan ja hoidetaan 7–12-vuotiaita lapsia, kun lapsella on hänen toimintakykyään haittaavia tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, esimerkiksi:

  • vakava käytöshäiriö
  • voimakasta mielialojen vaihtelua
  • itsetuhoisuutta
  • toistuvaa ahdistusta ja pelkoja
  • vakavia vuorovaikutusongelmia.

 
Poliklinikan henkilökunta on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, toimintaterapeutti, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitajia. Hoitosuhde poliklinikkaan alkaa yleensä tutkimusjaksolla, johon usein liittyy lääketieteellinen arvio. Tutkimusjakson aikana lasta tavataan sekä vanhempiensa kanssa että yksilöllisesti. Vanhempien kanssa keskustellaan myös ilman lapsen läsnäoloa. Vanhempien luvalla tehdään yhteistyötä koulun tai muiden lapsen elämässä tärkeässä roolissa olevien tahojen kanssa (mm. iltapäivähoito, sosiaaliviranomaiset).

Tavoitteena on saada kokonaiskuva lapsen ongelmista ja voimavaroista. Lapsen hoitosuunnitelman laaditaan yhdessä perheen kanssa. Hoito voi rakentua yksilökäynneistä, perhetapaamisista tai ryhmähoidosta. Joissakin tapauksissa on perusteltua aloittaa lääkitys, jonka seurannasta vastaa lastenpsykiatri. Vanhempien tapaamiset ovat tärkeä osa lastenpsykiatrista hoitoa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden erikoisalojen työntekijöiden, esim. lastenneurologin tai lastenlääkärin kanssa.