Jalkautuva lastenpsykiatrinen työryhmä (0-12-vuotiaat)

Jalkautuva työryhmä on moniammatillinen, siihen kuuluvat lastenpsykiatri, psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Työryhmä palvelee koko Porvoon sairaanhoitoaluetta. Lähetteen saavuttua ylilääkäri käsittelee sen lastenpsykiatrian  poliklinikan lähetekäytännön mukaisesti.

Joskus tilanteet perheissä kriisiytyvät niin, että tarvitaan kiireellistä lastenpsykiatrista arviota ja tukea. Jalkautuva työryhmä tekee joustavaa, intensiivistä ja perhekeskeistä, kotikäyntejä sisältävää parityötä. Tavoitteena on muutosprosessin käynnistäminen lapsen toimintaympäristössä. Perhettä autetaan ymmärtämään lasta ja hänen tarpeitaan ja oireiluaan.

Lähettävä taho osallistuu hoitoon ja yhteistyötä tehdään myös perheen lähiverkoston kanssa. Lapselle voidaan tehdä psykologin tai toimintaterapeutin tutkimus tarvittaessa. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä perheen ja lähettävän tahon kanssa. Hoito rakentuu yksilökäynneistä ja perhetapaamisista kotona, päiväkodissa, koulussa tai poliklinikalla. Keskustelut vanhempien kanssa ovat oleellinen osa lapsen hoitoa. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua aloittaa lääkitys.

Jalkautuvan työryhmän hoitojakso päättyy lapsen oireiden lievittyessä tai perheen kriisitilanteen tasaannuttua. Mahdollisesta jatkohoidosta sovitaan yhdessä hoitavan lääkärin, perheen ja lähettävän tahon kanssa.