Synnytyspelkopoliklinikka Porvoon sairaalassa

Äitiyspoliklinikan yhteydessä toimii synnytyspelkopoliklinikka, johon tullaan neuvolan lääkärin, terveydenhoitajan tai yksityislääkärin lähetteellä.

Kaikki synnyttäjät tuntevat jossain määrin pelkoa lähestyvää synnytystä ajatellessaan. Tavallisimpia synnytyspelon aiheuttajia ovat kipu, aikaisemmat kokemukset, muiden kokemukset, pelko syntyvän lapsen terveydestä sekä hallinnan menettämisen pelko.

Synnytyspelon ilmetessä äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri lähettää äidin äitiyspoliklinikalle, jossa lähetteen perusteella arvioidaan hoidon tarve. Äidit ohjautuvat pääsääntöisesti synnytyssalikätilöiden kanssa käytävään synnytyspelkokeskusteluun, jossa äideille tehdään yksilöllinen synnytyssuunnitelma. Tarvittaessa synnyttäjä voi tulla synnytyspelkopoliklinikalle uudelleen. Synnytyspelkopoliklinikan toiminnan tarkoituksena on turvallisen ja myönteisen synnytyskokemuksen mahdollistaminen.

Synnyttäjällä on oikeus osallistua päätöksiin omasta hoidostaan. Synnytyksen kulkua on mahdotonta varmuudella etukäteen tietää, mutta jonkinlaisen synnytyssuunnitelman voi kuitenkin tehdä. Synnytykseen valmistautuessa auttaa tieto eri kivunlievitysvaihtoehdoista ja erilaisten synnytystapojen eduista ja haitoista.​

Lisätietoa synnytyspelkovastaanottotoiminnasta