Psykiatrian tehostettu avohoito

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Puh. 019 548 2780

Yhteyshenkilöt:

Osastonhoitaja: Marko Rantanen, puh. 040 510 5101
Apulaisylilääkäri: Ritva Helin, puh. 040 352 1877

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi


Psykiatrian tehostettu avohoito tarjoaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta Porvoon sairaanhoitoalueella. Tehostettuun avohoitoon ohjaudutaan tilanteissa, joissa muut psykiatrisen avohoidon keinot ovat riittämättömiä potilaan psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn tukemisessa.

Yleisenä tavoitteena on tarjota psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta, joka sijoittuu perinteisen avohoidon ja osastohoidon välimaastoon palvellen näin potilaiden tarpeita yhä monipuolisemmin.

Tehostetun avohoidon yksikköön kuuluvat psykiatrian päivystys ja kolme muuta linjaa.  Arvio siitä, mille linjalle potilas ohjautuu, tehdään tehostetun avohoidon yksikössä.

Päivystyksessä arvioidaan ja hoidetaan potilaita, joilla on akuutti psykiatristen palvelujen tarve esimerkiksi akuuttien psykoosioireiden, itsemurhariskin tai vaikean kriisin vuoksi. Päivystystä käytetään tilanteissa, jolloin muut psykiatriset palvelut katsotaan tilanteessa riittämättömiksi. Päivystyksestä potilas voidaan ohjata tehostetun avohoidon tiimiin tai osastohoitoon, mikäli psyykkinen vointi niin vaatii.

  • Hoida tehostetusti –linja hoitaa vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita, joiden sairaus vaatii tavanomaista psykiatrista avohoitoa tehostetumpaa hoito-otetta sairauden oireiden pahenemisvaiheen, toimintakyvyn merkittävän laskun tai hoitoon sitoutumattomuuden vuoksi.
  • Kuntouta tehostetusti –linja vastaa vakavaa mielenterveyden häiriötä (tyypillisesti pitkäaikaista psykoosisairautta tai kroonistunutta mielialahäiriötä) sairastavien potilaiden omaan ympäristöön suuntautuvasta kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tavoitteena on mielenterveyden häiriöstä johtuvan toimintakyvyn merkittävän heikentymisen kohentaminen avohoidossa silloin kun muut avohoidon palvelut ovat riittämättömiä.
  • Tutki tehostetusti –linja vastaa varhais- ja ensipsykoosien tutkimisesta sekä niiden ensi vaiheen hoidosta Porvoon sairaanhoitoalueella. Linjalle ohjaudutaan matalalla kynnyksellä epäiltäessä psykoosisairautta tai sen riskivaihetta. Linja tarjoaa myös koulutus- ja konsultaatiopalveluita esimerkiksi perus- ja opiskelijaterveydenhuoltoon.