Psykiatrian osasto

Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Kanslia 019 548 2718

Faksi 019 548 2844

Puhelinpäivystys 24h/vrk
Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja: 050 453 0125

Osastonhoitaja Marita Komppa-Valkama
Apulaisylilääkäri Ritva Helin
Sähköposti etunimi.sukunimi@hus.fi

Vierailuaika on kello 09.00 – 20.00

Porvoon sairaalan psykiatrinen osasto on psykiatrista erikoissairaanhoitoa aikuispotilaille tarjoava 16-paikkainen suljettu osasto. Osasto on Porvoon sairaalan ainoa psykiatrinen osasto, joten osastolla hoidetaan monipuolisesti psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Osasto toimii akuuttina vastaanottoyksikkönä ympäri vuorokautisesti. Osastohoidon tarpeesta päättää virka-aikaan osastonlääkäri tai tehostetun avohoidon päivystyksen lääkäri. Päivystysaikaan, iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä päivystävä lääkäri tekee arvion osastohoidon tarpeesta.

Potilaan hoito suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan moniammatillisesti yhdessä potilaan kanssa. Hoito koostuu keskusteluista omahoitajan ja lääkärin kanssa, lääkehoidosta sekä tarvittaessa psykologisista- ja toimintaterapeuttisista tutkimuksista ja sosiaalisen tilanteen kartoituksesta, osastolla toimivista ryhmistä ja yhteisöllisistä tilanteista sekä perhe- ja verkostotapaamisista, joihin voi potilaan läheisten lisäksi osallistua myös muita yhteistyökumppaneita esim. sosiaalityöstä, lastensuojelusta tai asumisyksiköstä. Omaisia ja läheisiä pyritään tapaamaan hoidon aikana aktiivisesti. Hoitoaika on yksilöllinen. Osastohoitojakson jälkeen potilaalle järjestetään tarpeenmukainen jatkohoito esim. psykiatrian poliklinikalla, tehostetussa avohoidossa, päihde-, työterveys- tai perusterveydenhuollossa. Pidemmän osastohoidon tarpeessa olevat voidaan ohjata jatkohoitoon joko Kellokosken sairaalaan tai Psykiatriakeskukseen. Psykiatrian osasto tekee tiivistä yhteistyötä psykiatrian tehostetun avohoidon kanssa.

Potilaan hoitoa osastolla suunnittelee, toteuttaa ja arvioi moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, lähihoitajia, osastonlääkärit, osastonhoitaja, ylilääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä toimintaterapeutti. Osastolla työskentelee lisäksi laitoshuoltajia ja osastonsihteeri. Osaston hoitohenkilökunta koostuu mielenterveystyön erityisosaajista.

Porvoon sairaalan psykiatrian osasto sijaitsee sairaala-alueelle tultaessa vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.