Päiväkirurginen yksikkö

Päiväkirurginen yksikkö tarjoaa leikkaus- ja anestesiapalveluja lääketieteen eri erikoisalojen päiväkirurgisille ja polikliinisille aikuis- ja lapsipotilaille. Yksikössä hoidetaan ortopedisia-, yleiskirurgisia-, urologisia- ja naistentautien potilaita, korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaita, lastenkirurgiaa sekä plastiikkakirurgiaa. Yksikössä annetaan myös psykiatristen potilaiden ECT-hoidot.

Päiväkirurgia
Päiväkirurgia on hyvin suunniteltua, kustannustehokasta ja väestöä palvelevaa toimintaa. Leikkaus- ja kivunpoistomenetelmien jatkuvasti kehittyessä, yhä suurempi osa kirurgisista toimenpiteistä voidaan tehdä päiväkirurgisesti. Potilas saapuu sairaalaan toimenpidepäivän aamuna ja pääsee tavallisesti kotiin saman päivän iltana.

Potilaan oma motivaatio päiväkirurgiseen toimenpiteeseen on tärkeä, koska hänen on otettava vastuu omasta hoidostaan ennen ja jälkeen leikkauksen. Tätä tuetaan yksilöllisellä ohjauksella ja kirjallisilla kotihoito-ohjeilla. Potilaalla tulee olla hakija sairaalasta ja joku aikuinen seuranaan yön yli. Yhteydenotto leikkauksen jälkeisenä päivänä lisää potilasturvallisuutta.