Leiko - LEIkkaukseen KOtoa

Leiko on toimintamalli, jossa potilaat tulevat leikkauspäivän aamuna sairaalan Leiko-osastolle ennalta sovittuun aikaan. Valmistautuminen leikkaukseen tapahtuu kotona joko puhelimitse tai esikäynnillä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Hoitaja soittaa potilaalle leikkausta edeltävänä arkipäivänä, jolloin ohjataan potilasta leikkauspäivän lääkehoidosta, kerrataan annettuja valmistautumisohjeita ja annetaan sairaalaan tuloaika. Leikkauspäivänä esivalmistelujen jälkeen potilas odottaa Leiko-osastolla vuoroaan leikkaukseen.