Potilasasiamies

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo 
PL 500, 06151 Porvoo

Potilasasiamies Tove Munkberg
Puhelin: 019 548 21 tai 040 730 3696
Varapotilasasiamies Britt Sorsa-Hotakainen
Puhelin: 019 548 21 tai 040 734 2262
Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi sekä potilaiden hoidon parantamiseksi.
 
Potilasasiamies
 
     • Antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista.
     • Avustaa tarvittaessa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen tai kantelun tekemisessä.
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1.3.1993 ja sen tarkoituksena on
 
     • parantaa potilaan oikeusturvaa sekä
     • selkiinnyttää potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä.
 
Potilaalla on oikeus hyvään terveyden - ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito pitää järjestää ja häntä pitää kohdella niin ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Laki korostaa myös potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta ja aktiivista osallistumista hoitoonsa.