Apuvälinepalvelut

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Apuvälineiden lainauksiin liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteys fysioterapiayksikköön.

Apuvälinetoimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki sekä asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta, jonka mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Porvoon sairaanhoitoalueella apuvälineitä luovutetaan oman alueen terveyskeskuksista, sekä myös Porvoon sairaalasta kotiutuville tai sen hoitovastuulla oleville potilaille. Potilaan liikkumisen ja toimintakykyyn liittyvien apuvälineiden apuvälineprosessissa ovat useimmiten mukana fysio- ja toimintaterapeutit.