Leikkaus

​Potilas siirtyy leikkaussaliin anestesiahoitajan saattamana. Leikkaussalissa potilas autetaan leikkaustasolle ja kytketään valvontalaitteet. Suunniteltu anestesia ja leikkaus toteutetaan yhteistyössä koko leikkaustiimin kanssa. Käydään läpi tarkistuslista, jolla varmistetaan potilasturvallisuuteen liittyvät kohdat.  Potilas siirretään leikkauksen jälkeen valvontatilaan (heräämöön), missä hoidetaan ja valvotaan hänen vointiaan. Kivunhoitoa seurataan kipumittarien avulla.
Päiväkirurgisen potilaan kanssa käydään läpi kotihoito-ohjeet ja voinnin mukaan hän lähtee kotiin aikuisen saattajan kanssa. Leiko-potilas siirretään vuodeosastolle kun vointi sallii.

Potilasturvallisuus ja potilaan myönteinen kokemus saamastaan hoidosta ovat meille tärkeitä.