Palaute

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voivat vastata Porvoon sairaalassa hoidossa olleet potilaat ja palvelua saaneet asiakkaat sekä omaiset.
Palautetta voi antaa joko täyttämällä sähköisenä olevan asiakastyytyväisyyskyselyn tai saman kyselyn paperisena. Paperilomakkeen saa pyydettäessä hoitavasta yksiköstä.
 
Kaikki voivat antaa avointa palautetta.
Muista aina mainita hoitoyksikkö, jolle palautteen haluat kohdistaa.
 
Sairaalassa on potilaita varten potilasasiamies, joka avustaa mahdollisissa muistutus- ja kanteluasioissa.

Saatu asiakaspalaute on erittäin tärkeää, sillä sitä käytetään toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.
​​​