Sosiaalityö

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Porvoon sairaalan sosiaalityöntekijät palvelevat kaikkia sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla hoidettavia potilaita ja heidän omaisiaan.

Sosiaalityöntekijä, potilasasiamies
Tove Munkberg
puh. 019 548 2887, 040 730 3696

Sosiaalityöntekijä
Britt Sorsa-Hotakainen
puh. 019 548 2233, 040 734 2262

Sosiaalityöntekijä
Anne-Christine Laitinen
puh. 040 546 5139​


Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista. Sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sairastuminen tai vammaistuminen vaikuttaa monella tavalla arkeen – perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä on mahdollista keskustella sosiaalityöntekijän kanssa. Keskustelun tavoitteena on löytää keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Potilaan kanssa sopien sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuisuuksia antaviin tahoihin.

Mitä sosiaalityöntekijät tekevät

  • Antavat tietoa sosiaaliturvasta ja –palveluista sekä tarvittaessa avustavat hakemusten teossa.
  • Osallistuvat potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa kotiutuksen suunnitteluun ja jatkohoidon järjestämiseen.
  • Auttavat työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä osallistuvat kuntoutussuunnitelmien tekemiseen muiden ammattiryhmien kanssa.
  • Tekevät yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • Antavat tukea ja keskusteluapua potilaille ja heidän omaisilleen.
  • Antavat tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta.
  • Antavat tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista.