Fysioterapiayksikkö

Porvoon sairaala
Sairaalatie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo
2. kerros

Aukioloaika:
ma-pe klo 8 – 16

Puhelin:
 019 548 2560
Puhelinaika: ma-pe klo 8 - 13

Osastonhoitaja:
Paula Siltanen
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hus.fi

Fysioterapiaryhmiä ei järjestetä toistaiseksi.

Fysioterapiapalvelut 
 

Fysioterapiayksikkö antaa palveluja lähes kaikille erikoisaloille, niin vuodeosastoille kuin poliklinikoillekin. HUS Porvoon sairaalan fysioterapiaan tarvitaan aina  erikoissairaanhoidossa hoidosta vastaavan lääkärin lähete tai palvelupyyntö.
Fysioterapiayksiköiden tavoitteena on tuottaa hyvän kuntoutuskäytännön mukaista fysioterapiapalvelua. Potilaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi fysioterapia perustuu alan uusimpaan tutkittuun tietoon sekä kuntoutuksen ammattilaisten hyvään ammatilliseen kokemukseen.

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä koko elinkaaren ajan.  Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa ja  fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Fysioterapeutit ovat fysioterapeuttisen kuntoutuksen asiantuntijoita. He toimivat yhteistyössä potilaiden ja heidän läheisten kanssa sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Fysioterapia käynnistyy potilaan liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisella ja arvioinnilla. Tämän jälkeen laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa yksilölliset tavoitteet sekä kuntoutussuunnitelma. Fysioterapia voi sisältää mm.  terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, fysikaalisia hoitoja sekä apuvälinetarpeen arvioinnin, valinnan ja seurannan.

Erikoissairaanhoidossa hoitojaksot ovat usein lyhyitä, jolloin fysioterapiassa painottuvat potilaiden ja läheisten ohjaus sekä fysioterapeuttisen jatkokuntoutuksen järjestäminen ja tarvittaessa seuranta.

Apuvälinepalvelut

Porvoon sairaalasta lainatut apuvälineet voi palauttaa Porvoon sairaalan apuvälineiden palautuspisteeseen 2. kerroksessa. 

Vierailukiellon aikana voit kysyä apua sairaalan neuvonnasta, 019 548 2515 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen fysioterapia.porvoo@hus.fi