Psykiatria

Peijaksen alueella HYKS Psykiatrian tulosyksikkö vastaa Vantaan ja Keravan aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon järjestämisestä tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kuten perusterveydenhuollon kanssa.

Se koostuu kolmesta potilasryhmäkohtaisesta klinikasta, joilla kullakin on oma osasto Peijaksen sairaalassa, sekä omat avohoidon poliklinikat.

 

Sähköiset lähetteet
OVT-lähetteet (sähköinen lähetelaatikko): HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA
 
Paperilähetteet
HYKS Psykiatria / Matinkylän akuuttipsykiatrian poliklinikka
PL 803, 00029 HUS
fax: 09 471 81717

 

HYKS Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian (13-17 vuotiaat) palvelut löytyvät tästä.

Vasen palsta
Oikea palsta