Psykiatrian osasto P1

Käyntiosoite
Peijaksen sairaala, Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa (3. krs)

Postiosoite
PL 900, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 67448
Faksi 09 471 67574
Potilaspuhelin 09 471 66831
Osastonhoitaja Tuomo Töhönen 040 167 8791
Apulaisosastonhoitaja Virpi Eerola 040 182 9050


Peijaksen sairaalan osasto P1 on HUS Psykiatrian 20-paikkainen aikuisten (18 - 65 -vuotiaat) suljettu osasto, jossa hoidetaan psykoosipotilaita. Tavallisimpia psykoosisairauksia ovat skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö ja skitsoaffektiivinen häiriö. Potilaat ovat pääsääntöisesti vantaalaisia ja keravalaisia.

Vierailuaika osastolla: 11.00 – 19.00. Vierailut sovitaan erikseen.


Potilaalle, omaisille ja läheisille;

Potilaan hoitoa suunnitellaan yhdessä moniammatillisen työryhmän sekä omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Potilaat jaetaan neljään hoitoryhmään ja jokaisella hoitoryhmällä on omat vastuuhoitajat. Osastojakson jälkeen hoito jatkuu pääsääntöisesti avohoitona esim. psykiatrian poliklinikalla.

Osastolla toimitaan psykoedukatiivisen työotteen mukaan, johon kuuluu mm. yksilökeskustelut hoitajan kanssa sekä erilaiset hoidolliset ryhmät. Hoidon aikana voidaan toteuttaa myös psykologin ja toimintaterapeutin tutkimuksia. Taloudellisten tilanteiden selvittelyyn saa apua sosiaalityöntekijältä. Hoidon aikana on myös mahdollista tavata sairaalapastoria.

Suosittelemme tutustumaan mielenterveystalo.fi palveluun. https://www.mielenterveystalo.fi/

 

Palautetta hoidosta voi jättää sähköisesti alla olevan linkin kautta: yksikkötunnus on 1123009

https://www.hus.fi/potilaalle/palaute-ja-osallisuus/palaute_hoidosta/sivut/default.aspx?redirected=1


Ryhmät

Osastohoitoon kuuluu hoidollisia/ terapeuttisia ryhmiä, jotka osaltaan jäsentävät päiväohjelmaa ja tarjoavat vaihtelevia sisältöjä keskustelun tai toiminnan keinoin: 

  • tietoa psykoosisairaudesta ja sen kanssa elämisestä
  • rauhoittumisen ja seesteisen olon edistäminen
  • keinoja arkielämän haasteisiin; kotielämä, harrastaminen, ihmissuhteet
  • käytännön tekemistä ja toimintojen kokeilemista
  • fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
  • vertaistuki, kokemusasiantuntijan tarina, omaiset ovat tervetulleita kokemusasiantuntijaryhmään.

Potilaita kannustetaan suunnittelemaan päiväohjelmaansa ja osallistumaan näihin toimintoihin. 

Potilaiden palautteita:

”Hyvä osasto P1! Kiitos hyvästä hoidosta ja asiantuntevasta hoidosta. Huomasin tällä hoitokerralla, että niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan!”

”Kiitokset oikeaan aikaan tulleesta hoidosta ja huolenpidosta.”

”Hyvää jatkoa, pitkää ikää hoitajille. Kiitos hyvästä hoidosta. Ja olkaa ihmisiksi toisillenne.”

paivasali.jpg


 

Opiskelijoille

Opiskelijat ovat meille tervetulleita ja tärkeitä. Osastolla on kaksi hoitotyön opiskelijaa lähes ympäri vuoden. Panostamme opiskelijaohjaukseen ja hoitotyön opiskelijoilla on kaksi ohjaajaa läpi harjoittelun. Opiskelijat kuuluvat työyhteisöömme ja pääsevät osallistumaan kaikkeen osastolla tapahtuvaan toimintaan. Opiskelijoilta tullut palaute on ollut erittäin hyvää ja moni heistä on päätynyt meille töihin. Harjoittelujaksot varataan Jobiilista.

CLES-palautteet (clinical learning evaluation scale for students, asteikko 0-10)

Vuonna 2017 CLES tulos oli 9,27 ja vuonna 2018 9,44.

Avoimia palautteita ohjauksesta:

”On pakko ihan ihmetellä, millaisilla toimilla on saatu näin opiskelijamyönteinen osasto. Ehdottomasti paras ja ihanin osasto, jolla olen koskaan saanut kunnian työskennellä. KIITOS tuhannesti kaikille. Minua ei kertaakaan puhuteltu "opiskelijana", vaan kohdattiin yksilönä ja ihmisenä, otettiin mukaan kaikkeen ja kaikki muutkin olivat innokkaita ohjaamaan ja etunenässä parhaat ohjaajat koko opiskeluaikana.”

”Opiskelijoiden ohjaus kyseisessä yksikössä oli loistavaa ja ohjausta sai kaikilta työntekijöiltä. Myös yksikön esimies oli osastolla todella hyvin läsnä ja häntäkin pystyi helposti lähestymään, jos oli kysyttävää. Jatkakaa samaan malliin.”​

HJT.jpg
Opiskelijavastaavat sairaanhoitajat Heli, Jyri ja Tero.


Työntekijöille

Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä mihin kuuluu kahden osastonlääkärin, ylilääkärin- ja apulaisylilääkärin lisäksi noin 25 hoitajaa, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri sekä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Osastolla tapahtuvan hoidon lisäksi teemme työtä avohoidon rajapinnassa: Feeniks-ryhmä ja etäosasto. Osastolla käy potilaita jälkipolikliinisesti lääkeinjektiohoidossa sekä lyhyillä vuorokauden kestävillä intervallihoidoilla.

Osastoa kehitetään Lean-filosofian hengessä, jolloin toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman selkeäksi ja toimivaksi. Henkilökunnan osallistuminen kehitystyöhön on keskeistä. Henkilökunnan osaamista tuetaan jatkuvilla koulutuksilla. Pidämme huolta hyvästä yhteishengestä ja työhyvinvoinnista, mikä näkyy hyvinä HUS työolobarometrituloksina. HUS Psykiatria on mukana Magneettisairaalahankkeessa ja osastolla toimii Magneettityöryhmä.

Työolobarometri (asteikko 0-5)

2017 työyksikön toiminta-indeksi oli 4,05. Vuonna 2018 työyksikön toiminta-indeksi oli 4,12.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään meillä, niin ota rohkeasti yhteyttä osastonhoitajaan.​

J ja M.jpg
Sairaanhoitajat Jari ja Mira.


Feeniks-ryhmä

Feeniks-ryhmä on avohoidon potilaille tarkoitettu psykoosien uusiutumista ehkäisevä ryhmätoiminto, jonka tavoitteena on parantaa hoitoon- ja lääkehoitoon sitoutumista sekä parantaa potilaan elämänlaatua

Etäosasto

Etäosasto on uudenlainen hoitomuoto, jossa potilaita hoidetaan videovälitteisesti. Hoito on tarkoitettu Peijaksen psykoosipoliklinikan potilaille, jotka asuvat asumispalveluyksiköissä. Tavoitteena on auttaa ja tukea potilaan kotona selviytymistä välttäen sairaalahoitoa.​ 

M ja J.jpg
Sairaanhoitajat Markku ja Jenna